Info-avond "Overgang van Stichting naar Vereniging" 24 april

Terug

Info-avond "Overgang van Stichting naar Vereniging" 24 aprilTijdens de laatste regioraad bleek bij meerdere groepen behoefte te bestaan aan een aparte bijeenkomst voor groepsbesturen en besturen van beheersstichtingen over de problematiek van de overgang van "stichting naar vereniging", met name i.v.m. de dwingende positie daarin van het landelijk bestuur en de vraag wie uiteindelijk zeggenschap heeft over het financiële beheer.

Het regiobestuur heeft besloten daartoe een aparte bijeenkomst te organiseren. Daarbij zal de notaris die door het landelijk bestuur hiervoor is gecontracteerd aanwezig zijn om een toelichting te geven en om vragen te beantwoorden. Een vertegenwoordiger vanuit "Leusden" zal als waarnemer aanwezig zijn.

De bijeenkomst zal op 24 april plaatsvinden. De avond zal worden geleid door de vice-voorzitter van de regio, Erik Mentink en zal plaatsvinden in het clubgebouw van de Shawano’s te Oegstgeest starttijd 20.00 uur.
het adres van het clubhuis is: Abtspoelweg 15, 2343 JB Oegstgeest.

Hierbij willen ik jullie verzoeken zo snel mogelijk aan Erik Mentink te laten weten:
- of er een vertegenwoordiging van jullie groep aanwezig zal zijn,
- welke dilemna’s of vraagpunten jullie in het bijzonder aan de orde willen stellen, zodat de notaris zich daarop kan voorbereiden.

Wij zouden het op prijs stellen zo snel mogelijk een reactie te mogen ontvangen.


TweetBericht geplaatst op: 15 april 2008