Uitnodiging admiraliteitsraad 22 maart <- Gewijzigde datum!

Terug

Uitnodiging admiraliteitsraad 22 maart <- Gewijzigde datum!Om ook de groepen die deelnemen aan Jantje Beton de gelegenheid te geven de admiraliteitsraad bij te wonen, is de datum van de vergadering in maart verschoven naar 22 maart.

In de bijlage vind je de agenda voor deze vergadering. Ook deze keer zullen er tijdens de vergadering twee thema’s centraal staan, welke gelijktijdig in twee deelsessies worden behandeld:

In 2011 is Scouting Nederland het project ‘Groepsontwikkeling’ gestart. Vanaf dit jaar betalen alle groepen hieraan mee door de verhoogde contributie, maar wat levert dit nu eigenlijk op? Luc Rader licht vanuit zijn rol als regiocoach toe wat dit project precies inhoudt. Daarnaast zal de van Woesik, waar het project al heeft plaatsgevonden, vertellen hoe men dit heeft ervaren binnen de groep.

Het tweede thema heeft betrekking op de gewijzigde structuur binnen het CWO. Dit onderwerp is al gedeeltelijk behandeld op de BG-avond. Maar omdat alle groepen hier mee te maken zullen krijgen, willen we hier ook tijdens de admiraliteitsraad graag verder op in gaan.

TweetUitnodiging 22 maart 2012
Bericht geplaatst op: 19 februari 2012