Onderhoud aan middenterrein Boterhuiseiland

Terug

Onderhoud aan middenterrein BoterhuiseilandDe ervaring van de natte juli maand heeft ertoe geleid dat het eilandbestuur heeft besloten de wateroverlast op het middenterrein aan te pakken:

Het middenterrein zal gefreesd worden, de ondergrond zal losser gemaakt worden en er zal ophoging plaatsvinden met zand. Dit om de structuur van de grond meer waterdoorlatend te maken.

Als alles goed gaat zal de aannemer aaanstaande maandag beginnen. Het streven is om binnen een week gereed te zijn en onmiddellijk gras in te zaaien zodat er voor de winter al een aardige grasmat terug te zien is, waardoor we volgend jaar mei met de Kaagcup weer de volledige beschikking over het terrein hebben.

Dit alles heeft wel consequenties voor het naseizoen. Het gehele middenterrein zal vanaf maandag 3 september niet meer toegankelijk zijn. Water halen en toiletbezoek zal moeten plaatsvinden door achterom te gaan. Kampeeractiviteiten zullen alleen op achterterrein en de stroken langs het water kunnen plaatsvinden.

Voor drie groepen zijn er aanvullende consequenties.

Wij verzoeken alle gebruikers om hun medewerking. Stuur deze mail door naar alle speltakken. Wijs alle leden erop dat het afgezette middenterrein tot het eind van het seizoen verboden gebied is. Het gras moet de kans krijgen om te groeien, zodat we volgend jaar weer een goede grasmat hebben. het eilandbestuur zal zorgen voor een duidelijke afzetting en verwachten dat die afzetting door eenieder in stand wordt gehouden.


TweetBericht geplaatst op: 28 augustus 2012