Nieuwe wervingsmaterialen voor groepen te zien in de regio

Terug

Nieuwe wervingsmaterialen voor groepen te zien in de regioTijdens de admiraliteitsraad afgelopen donderdag zijn de nieuwe wervingsmaterialen voor groepen al kort ter sprake gekomen. Ben je benieuwd hoe deze materialen er uit zien? Zie dan de onderstaande uitnodiging:

UITNODIGING
Ledenwerving bij groepen is, zoals jullie wellicht weten, een ‘hot issue’. Vanuit het programma Groepsontwikkeling is daarom, in samenwerking met team communicatie, gewerkt aan de ontwikkeling van wervingsmaterialen voor groepen. Deze materialen staan in het teken van het thema “Laat je uitdagen”. Ook jouw scoutinggroep kan deze gebruiken bij de werving van nieuwe jeugd- en kaderleden.

Scouting staat voor uitdaging!

Bij scouting word je uitgedaagd je persoonlijk te ontwikkelen en je grenzen te verleggen met uitdagende activiteiten. De ervaring leert dat zowel jeugd- als kaderleden na het meedraaien van een introductieperiode vaak ook lid worden, dus is het belangrijk zoveel mogelijk kinderen en jongeren te stimuleren om Scouting te komen ontdekken. Met een nieuwe kreet, die de enorme veelzijdigheid van Scouting omvat, prikkelen we ze dat te komen doen: Laat je uitdagen!

De nieuwe wervingsmaterialen zijn beschikbaar voor alle groepen in Nederland. Natuurlijk willen we alle scoutinggroepen over deze materialen informeren, zodat jullie weten hoe je deze kan verkrijgen en deze kunnen gebruiken. Dit willen we doen op zaterdag 6 oktober 2012.

Binnen Regio Hollands Midden zullen twee presentaties over deze wervingsproducten gegeven worden, te weten:

van 10:30 - 11:30 aan boord van de "Zuid Holland"
's-molenaarspad
Alphen aan den Rijn

van 13:00 - 14:00 bij de Boerhavegroep
Sportlaan 5
2215 NB Voorhout

Graag willen we jullie uitnodigen om bij één van deze presentaties aanwezig te zijn.

Wat mag je van deze bijeenkomst verwachten:

- uitleg over deze campagne,
- adviezen over het werven van leden en leiding,
- een gratis spandoek (neem de via de post ontvangen voucher mee!).

Deze bijeenkomsten zullen maximaal een uurtje duren. Mocht je zelf niet in de gelegenheid zijn, dan is iemand anders binnen jouw groep wellicht wel in de gelegenheid om langs te komen.

De voorzitter van jouw groep heeft van Scouting Nederland een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Hier zat ook een voucher bij. Neem deze mee, tegen inlevering hiervan ontvang je een gratis spandoek.

Graag tot ziens op 6 oktober!

Met vriendelijke groet,

Frank de Leeuw en Luc Rader
Regiocoaches, Regio Hollands Midden

TweetBericht geplaatst op: 18 september 2012