Nieuwe activiteit: Kano-, Roei- en Wrikwedstrijden?

Terug

Nieuwe activiteit: Kano-, Roei- en Wrikwedstrijden?Al enkele jaren wordt er gesproken over regionale roei- en wrikwedstrijden. De stafleden van Scouting Willem Barendsz hebben een voorstel voor deze activiteit uitgewerkt:

Op 7 oktober j.l. zijn we te gast geweest bij de organisatie van de Kano-, Roei en Wrikwedstrijden van RA1. Het plan is om samen met andere groepen uit onze admiraliteit KRW
wedstrijden van de grond te tillen in 2013.

Van RA1 hebben we inzicht gekregen in draaiboeken, reglementen en automatische score berekeningen.

Als mogelijke data willen we voorstellen:
- 5 of 12 oktober (als het op een zaterdag wordt georganiseerd)
- 6 of 13 oktober (als het op een zondag wordt georganiseerd)

Mogelijke lokaties die we in gedachten hebben (contacten met provincie ZH en Gemeente moeten nog tot stand worden gebracht):
- Aarkanaal tussen Alphen en Ter Aar
- Oude Rijn ter hoogte van het Rijnplein in Alphen aan den Rijn.

In de admiraliteitsraad hopen we dat er een besluit kan worden genomen over het plannen van een KRW voor RA4 en dat we hulp van twee tot vier groepen krijgen in de organisatie hiervan.


TweetBericht geplaatst op: 29 oktober 2012