Vrijwilligers vrijgesteld van Arbo-wet

Terug

Vrijwilligers vrijgesteld van Arbo-wetVanaf 15 maart hoeven Scoutinggroepen, net als andere vrijwilligersorganisaties, niet meer te voldoen aan een groot aantal verplichtingen in de Arbo-wet. Vooruitlopend op de wetswijziging die in 2007 moet ingaan, heeft staatssecretaris Van Hoof dit besloten. Dit betekent onder andere dat Scouts geen verplichte risico inventarisatie en evaluatie hoeven uit te voeren. Ook de verplichte bedrijfshulpverlener is niet meer nodig. Vrijwilligers blijven wel wettelijk beschermd tegen zeer ernstige risico's, die grote gevaren voor de gezondheid met zich meebrengen.

eigen verantwoordelijkheid

Een veilig spel en een veilige speelomgeving blijven natuurlijk belangrijk. De overheid legt, met het laten vervallen van de wettelijke verplichtingen, meer verantwoordelijkheid bij burgers en organisaties. Het is dus niet de bedoeling dat we na 15 maart de veiligheidsgedachte over boord gooien. Scouting Nederland is er van overtuigd dat groepen deze verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Met z’n allen moeten we zorgen voor veilige omstandigheden zodat scouts in een veilige en verantwoorde speelomgeving hun grenzen kunnen verleggen en spelenderwijs kunnen leren. De huidige Arbo-check, die door Scouting Nederland ontwikkeld was om aan de Arbo-wet te voldoen, zal worden aangepast. Ook na de inwerkingtreding van de wijziging zal Scouting Nederland groepen ondersteunen, zodat we ook in de toekomst die uitdagende, maar ook veilige, activiteiten kunnen bieden aan de jeugd.

beleidsbeïnvloeding

Scouting Nederland is al lange tijd bezig om aandacht te vragen voor de knelpunten en administratieve lasten die scouts ervaren bij regelgeving. Onder andere tijdens de bezoeken van kamerleden aan de Nationale Jamboree en de Scout in stond het onderwerp op de agenda. Ook in het kader van het traject ‘Administratieve lastenvermindering voor vrijwilligers’ heeft Scouting Nederland zich samen met het NOC*NSF en Civiq hard gemaakt om onder andere de lastendruk van de Arbo-wet aan te pakken.

Bron:
http://speelruimte.scouting.nl

TweetBericht geplaatst op: 8 maart 2006