Beslis mee over het activiteitenplan van de regio

Terug

Beslis mee over het activiteitenplan van de regioOp de regioraad van maandag 27 maart zal het activiteitenplan 2006-2008 ter discussie staan en wordt de aanwezige groepen gevraagd hier een beslissing over te nemen. Zo wordt er onder andere gestemd over de besteding van de huidige financiele middelen.

Het volledige plan is hier te downloaden. De hoofdlijnen zijn als volgt:

Financieel
Het vermogen van de regio bedraagt inmiddels ongeveer EUR 30.000. Dit bedrag is gedeeltelijk afkomstig van de winsten uit de ScoutShop, maar ook uit geld wat overblijft van de jaarlijkse contributie.

Het regiobestuur stelt het volgende voor:
- EUR 10.000 reserveren als financiële buffer.
- EUR 10.000 reserveren ter dekking van kortlopende leningen (maximaal een half jaar, niet winstgevend) aan groepen die als gevolg van een calamiteit tijdelijke grote problemen hebben.
- EUR 10.000 besteden aan door de regioraad aanvaarde prioritaire activiteiten.

Prioriteiten
Het regiobestuur stelt voor om de komende twee jaar de volgende prioriteiten te stellen:

1. Meer DWEK in de regio
De DWEK-leeftijd is belangrijk voor Scouting, hieruit moet de doorstroom binnen de groepen ontstaan. Het is dus ook belangrijk dat de regio geld en energie steekt in het opzetten van een regionaal spel voor deze leeftijd en de bevordering van contacten tussen de leidinggevenden.

2. Meer leiding met basistraining
Momenteel is 28% van de leiding uit de regio bevoegd, het percentage met een kamptraining is nog veel lager. Wel zijn er nog veel cursussen niet afgerond doordat de stage niet is gelopen of het stage gesprek nog gevoerd moet worden. Dit kan veel beter!

3. Meer en betere PR
Voor zowel PR-activiteiten ter promotie van Scouting in de regio (naar de pers, gemeenten, etc.) als ter verbetering van de band tussen de groepen en de regio. (De regio is er voor en door de groepen).

4. Het opzetten van een gezamelijk speltak overleg
Een overleg met alle speltakken, waarbij er centraal wordt afgetrapt en vervolgens iedere speltak een eigen leuk maar zeker ook nuttig overleg houdt. Hierdoor worden de contacten tussen de leiding in de regio bevorderd. Door het overleg centraal te houden kunnen leiding van verschillende speltakken makkelijker met elkaar mee rijden.

5. Meewerken aan de toekomst van Scouting
Het regiobestuur is van plan regelmatig informatie te verspreiden over het "project 2010", dit te bespreken in de regioraden en te bevorderen dat het gaat leven binnen de groepen.

Ben je het met één of meerdere van deze stellingen niet eens? Zorg dan dat er een afgevaardigde van jouw groep op de 27e aanwezig is op de regioraad.

Het is ook nu al mogelijk om op dit plan te reageren via het regioforum.

TweetBericht geplaatst op: 17 maart 2006