Geef je nu op voor de DWEK-dag!

Terug

Geef je nu op voor de DWEK-dag!Afgelopen vrijdag heeft het overleg plaatsgevonden met de DWEK-speltakken van de waterwerkgroepen binnen de RA4. Hier is afgesproken om, in plaats van het DWEK-weekend, een DWEK-dag te organiseren en wel op 9 juni. Wil jij met jouw speltak hier aan meedoen? Reageer dan uiterlijk 3 februari door een mailtje te sturen aan Kitty. Vermeld hierbij ook de naam en het e-mailadres van de persoon van jouw groep die mee zal helpen met de verdere organisatie van deze dag.

TweetVerslag DWEK overleg 19 januari 2007
Bericht geplaatst op: 22 januari 2007