Wie of wat is de RA4?

Kaagcup
Regionale Admiraliteit Rijnland (RA4) is het 'blauwe gedeelte' van Regio Hollandsmidden. Binnen de admiraliteit zijn er 19 waterwerkgroepen actief, in een gebied van Hillegom tot aan Wassenaar en van Noordwijk tot aan Ter Aar.
De belangrijkste taken van de admiraliteit zijn het behartigen van de belangen van de afzonderlijke Scoutinggroepen, het organiseren van activiteiten als Kaagcup en Bootsenweekend, het afnemen en coördineren van MBL/CWO-examens en de botenkeuringen.
Deze laatste twee taken liggen in de handen van de NTC, oftewel de Nautisch Technische Commissie. Zij hebben een eigen gedeelte op deze website waar alle informatie te vinden is over de examens, keuringen en trainigen die er worden aangeboden.
Vier keer per jaar wordt er een admiraliteidsraad gehouden, zowel leiding van de speltakken als bestuursleden zijn hierbij welkom. Naast de vaste punten op de agenda, zoals informatie vanuit Scouting Nederland en de NTC , wordt er regelmatig een thema behandeld. Zo zijn de laatste jaren onder andere de thema's "verzekeringen", "arbo", "brandveiligheid", "trainingen" en "financiële acties" aan bod geweest. Deze vergaderingen zijn op tijd afgelopen, zodat er na afloop nog ruim de tijd is om informeel een drankje met elkaar te drinken.
Deze website is er voor bedoeld om de informatie snel en gericht naar jullie toe te brengen. Zo vind je hier naast de hierboven genoemde pagina's ook het laatste nieuws, informatie over het bestuur, de activiteitenkalender en het archief met de notulen en uitnodigingen van de vergaderingen.