CWO Theorie-examens 13 juni

De NTC is voornemens om alle groepen de mogelijkheid te bieden om op 13 juni een theorie-examen te doen. De vorm waarin (centraal of op de groep zelf) hangt mede af van het aantal deelnemers. Uiteraard zullen alle dan geldende richtlijnen voor een samenkomst in acht genomen worden, waarbij ook van de groepen wordt verwacht dat zij dit doen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan regels omtrent de gezondheid van de kandidaten (hoesten, koorts, etc.).

Graag vernemen we van de groepen die zich ingeschreven hebben voor de theorie-examens van maart 2020 of ze gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Deelname is uiteraard geheel vrijblijvend. Iedereen die niet wil deelnemen, hoeft zich ook zeker niet verplicht voelen. Wij willen alleen een mogelijkheid bieden en we laten het aan de groepen zelf over of ze hieraan mee willen doen. Willen jullie jullie keuze per mail doorgeven aan de examencommissie?

 Er zijn wel een aantal zaken die van belang zijn om te weten, voordat men zich aanmeldt:

– Als groep kun je aangeven welke kandidaten meedoen. Het is zeer zeker een mogelijkheid om maar een deel van de ingeschreven kandidaten nu op te geven. Niet iedereen die al ingeschreven was, hoeft nu deel te nemen. Degenen die op voorhand niet komen hoeven ook niet te betalen.

– Als groep dien je te beschikken over een locatie waar we een examen kunnen afnemen conform de huidige richtlijnen van het RIVM. Deze ruimte dient groot genoeg te zijn om minimaal het aantal deelnemers van je eigen groep kwijt te kunnen. Dit voor het geval we niets centraal kunnen of mogen regelen.

– Vooralsnog is het theorie-examen anderhalf jaar geldig conform de richtlijnen van het CWO. Mocht het CWO deze termijn aanpassen, dan voeren wij dat uiteraard ook door.

– Deze dag is in principe de enige mogelijkheid dit jaar voor een theorie-examen. Er zal ook geen herkansingsronde plaatsvinden.

– Wij doen het dringende verzoek om alleen gemotiveerde en voldoende gekwalificeerde kandidaten mee te laten doen om onnodig werk en gezondheidsrisico’s te vermijden. Ook gezien het ontbreken van een herkansingsmogelijkheid vragen we hier goed naar te kijken.

– Indien de richtlijnen het op 13 juni niet toestaan om een bijeenkomst te organiseren zullen we de theorie-examens op die datum uiteraard niet door laten gaan.