Nautisch Technische Commissie (NTC)

De Nautisch Technische Commissie van de admiraliteit bestaat uit de volgende personen:

Jelle van Beelen
- Voorzitter (Mail de voorzitter)
- CWO Motorboottraining commissie (Mail de commissie)
- CWO Zeiltraining commissie (Mail de commissie)
- Examinator
Jeroen Bekooy
- Vice-voorzitter - CWO Motorboottraining commissie (Mail de commissie)
- Technische commissie (Mail de commissie)
Rob Mertens
- Secretaris (Mail de secretaris)
- Examen commissie (Mail de commissie)
Daniël Slegtenhorst
- Contactpersoon CWO (Mail de contactpersoon CWO)
- CWO Zeiltraining commissie (Mail de contactpersoon CWO)
- Examinator
Paul Verbaken
- Examen commissie (Mail de commissie)
- Examinator
Menno van Beelen
- CWO Zeiltraining commissie(Mail de commissie)
- Examinator
Bob Roos
- CWO Motorboottraining commissie (Mail de commissie)
- Technische commissie (Mail de commissie)
- Examinator
Rick Meijerink
- Technische commissie (Mail de commissie)
Jos Bosman
- CWO Motorboottraining commissie (Mail de commissie)
- CWO Zeiltraining commissie (Mail de commissie)
- Aspirant examinator
Peter Beekhuis
- Examinator