CWO

Binnen Scouting kun je verschillende (landelijk erkende) CWO diploma’s halen. Wil je weten wat CWO precies inhoudt? Kijk dan eens op hun eigen pagina.

Elke discipline kent verschillende moeilijkheidsniveaus. Binnen onze admiraliteit zijn de volgende diploma’s op de volgende niveaus te behalen:

  • Roeien I/II en III;
  • Zeilen (Kielboot) I, II, III en IV;
  • Buitenboordmotor I/II en III;
  • Motorboot II;

Een diploma kun je op de volgende manier halen:

Via de Nautisch Technische Commissie

Binnen de admiraliteit is afgesproken dat de diploma’s op de hogere niveaus (Roeien III,  Kielboot III en IV, Buitenboordmotor III en Motorboot II) behaald kunnen worden via de admiraliteit. Voor deze diploma’s geldt dat de groepen de instructie geven en de instructeurs van de Nautisch Technische Commissie (NTC) de eindcheck doen.

Dit kan op de volgende manieren:

Via jouw eigen groep

De diploma’s op de lagere niveaus (Roeien I/II, Kielboot I en II, Buitenboordmotor I/II) kunnen binnen de groep behaald worden, onder de vlag van de admiraliteit. Hiervoor zul je als groep een eigen CWO instructeur voor de betreffende discipline in huis moeten hebben.

Op dit moment is het binnen de admiraliteit mogelijk om je instructeurspapieren te halen voor Roeien, Kielboot en Buitenboordmotor. Hiervoor kun je deelnemen aan het instructeursopleidingstraject. Meer informatie over dit traject volgt binnenkort.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de CWO Zeiltraining commissie of de CWO Motorboottraining commissie.


Laatste nieuws: