Notulen admiraliteitsraad 24 februari

We waren weer met een gezellige hoeveelheid aanwezig, fijn! Tijdens deze admiraliteitsraad zijn de volgende zaken besproken:

  • een aantal data in de activiteitenkalender worden gewijzigd, bekijk de agenda ra4.nl/agenda
  • de NTC breidt zich uit met 5 nieuwe leden
  • het watersportpaspoort
  • Nawaka