Notulen admiraliteitsraad RA4 15 februari 2024

De afgelopen admiraliteitsraad was weer lekker druk en gezellig, veel groepen waren aanwezig.

Hierbij een aantal van de belangrijkste punten:

 • Bestuurszaken:
  • Verkiezing nieuwe voorzitter (Gerbert van Aken)
  • Stemming nieuw bestuurslid (Robert Schippers)
 • De afgelopen en komende activiteiten
 • NTC:
  • Uitleg vernieuwd CWO (zie website)
  • Nieuwe trainingen (bootsen- en kwartierentraining, kamptraining, EHBO en Kielboot IV)