Voorbereiding I-2 / I-3 voor instructieweekend

Leuk dat je voor je CWO I-2 of I-3 kwalificatie gaat! De beoordeling van een instructeur bestaat uit twee delen, een portfoliobeoordeling en een praktijkbeoordeling. Lees deze pagina goed door om voorbereid op het instructieweekend aan te komen. Heb je daarna nog vragen, stel ze dan gerust via zeiltraining@ra4.nl.

Tijdens het instructieweekend krijgen jeugdleden zeilles van instructeurs, met het doel om ze op Kielboot III niveau te krijgen. We werken dit weekend met verschillende blokken les, waarbij we de bootindeling afstemmen op het niveau van de jeugdleden. Volop kansen om te laten zien dat jij goed kan lesgeven!

Wat verwachten we van jou tijdens het weekend?

Als I-2’er: verwachten we dat je een lesplan (dat je ontvangt) kunt uitvoeren. Je geeft les aan een boot (op basis van het lesplan), helpt deelnemers hun zeilvaardigheden te verbeteren, en geeft en vraagt feedback.

Als I-3’er: verwachten we dat je een lesplan paraat hebt dat past bij de boot die je (op dat moment) begeleid. Op basis van dit lesplan geeft je les aan de boot en help je deelnemers hun zeilvaardigheden te verbeteren. Achteraf evalueer je de les, geeft en vraagt feedback, zodat je dat bij het volgende blok kan meenemen. Ook is het mogelijk dat je een I-2’er begeleid op basis van jouw lesplan. Je legt dan duidelijk uit wat je van de instructeur verwacht, en geeft en vraagt feedback.

Wat verwachten we van jou voor het weekend?

Voor zowel I-2 als I-3 moet je een portfolio aanleveren. Dit hoeft niet heel uitgebreid te zijn, maar moet wel duidelijk maken wat jou ervaring is op het gebied van zeilen en lesgeven. Verderop deze pagina vind je waaruit het portfolio moet bestaan. Mail dit portfolio uiterlijk 1 week voor het weekend naar zeiltraining@ra4.nl! Dit zodat we voor het weekend nog feedback kunnen geven.

Daarnaast, specifiek voor I-3, zorg je er voor dat je lesplannen voorbereid. Verderop deze pagina vind je hoe een lesplan er uit ziet. Omdat we niet weten wat de jeugdleden op het weekend al kunnen en wat er geoefend gaat worden, bereid je meerdere lesplannen voor voor verschillende situaties: denk hierbij aan een les waarin je een niveaubepaling doet, een les waarin je (een deel van) een manoevre uitlegt of oefent op andere Kielboot III-eisen. Richt je er op dat een les ongeveer 1 tot 1,5 uur duurt. Voeg deze lesplannen als bijlage toe aan je portfolio.

Hoe moet jouw portfolio er uit zien?

De PDF hieronder geeft een mooie indeling.

Let op: onderdeel 3.3 “Organiseren van activiteiten” is komen te vervallen per 2024. Format is bijgewerkt.

Let op: ga jij voor I-2, dan kun je hoofdstuk 3 helemaal overslaan. Mocht je later alsnog voor I-3 gaan, dan vul je dit hoofdstuk op dat moment in.

Hoe ziet een lesplan er uit?

Een lesplan bestaat uit 2 delen:

  • Programma
  • Inhoud van de les

Programma

Het programma bestaat uit een tijdsindeling van de les en, indien er meerdere lessen op 1 dag gegeven worden, per les de volgende opbouw:

  • Opening (welkom heten, uitleggen van les, doel van les)
  • Les geven
  • Lesafsluiting (evaluatie met deelnemers)
  • Lesevaluatie van jezelf

Lesinhoud

De lesinhoud bestaat uit de inhoud van de les. Waar gaat de les over, en waar wordt opgelet.

Maak voor elke manoeuvre een apart lesplan/opzet. Hierin staan de belangrijkste punten die voor een manoeuvre gelden. Verschillende oefeningen om delen van de manoeuvre te leren. Daarnaast staan hierin aandachtspunten waaruit jij als instructeur kan concluderen of de les geslaagd is (het doel van de les).