Laatste informatie over de wachtschependag

Terug

Laatste informatie over de wachtschependagOp dit moment worden de laatste regelingen uitgewerkt van het nieuwe binnenvaartbesluit. Dit besluit is de uitwerking van de Europese regelgeving die opgenomen is in de nieuwe binnenvaartwet. Voor het varen met de wachtschepen zoals Scouting Nederland die kent heeft dit belangrijke gevolgen.

Op zondag 25 November wordt in Utrecht op de Terra Nova door de wachtschepencommissie een informatiemiddag georganiseerd. Op deze middag zullen de wijzigingen en de invloed daarvan op onze wachtschepen worden toegelicht.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
- nieuwe wetgeving voor de binnenvaart
- veranderingen in de vaarbevoegdheden
- nieuwe technische eisen grote schepen
- doelstelling werkgroep wachtschepen
- techniek aan boord van de schepen

Routebeschrijving
De Terra Nova ligt aan de weg die heet Noordersluis te Nieuwegein (anders pakt het navigatiesysteem deze straat niet). Dit is vanaf rijksweg 12 afslag 17 = afslag Jaarbeurs. Vanuit Den Haag is dat onderaan de afslag rechtuit, dan ligt het Ibis hotel aan de rechterkant, doorijden tot aan het water = ca. 500m en dan rechtsaf. Na een brug - links laten liggen - ziet men na ca. 500m links de Terra Nova liggen. Wij vragen van de deelnemers aan deze bijeenkomst een vergoeding van €3,- p.p. voor de koffie en thee. Vanaf 12.00 op 25 November is het mogelijk aan boord te komen. De bijeenkomst is rond 16.30 afgelopen.

Binnenvaartwet
In 2006 is er veel veranderd op het gebied van regelgeving voor wachtschepen, maar 2007 wordt pas echt een spannend jaar. In de maand April wordt de nieuwe binnenvaartwet behandeld door het Nederlandse parlement. Met deze wet wordt de Europese richtlijn voor de binnenvaart opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Maar wat van een groter belang is, hoe wordt deze nieuwe binnenvaartwet praktisch uitgewerkt. Dat gebeurt in het binnenvaartbesluit, dit moet nog worden vormgegeven. Gelukkig is Scouting Nederland een van de deelnemers in het overleg dat gestart is over de invulling van dit nieuwe binnenvaart besluit.

Beperkt Groot Vaarbewijs
Deze kreet staat in het voorstel van de nieuwe binnenvaart wet. Dit begrip is nog niet verder uitgewerkt. Scouting Nederland zet zich via de diverse kanalen in om het nieuwe diploma Groot Motorschip de status te geven van beperkt groot vaarbewijs. Daardoor kan door de integratie van onze opleiding M3 samen met het Grote Motorschip, de schipper van een wachtschip zonder aanvullende diploma eisen gewoon op pad gaan.

Keuring in 2006 maar ook in 2007
In 2006 heeft de wachtschepencommissie een groot aantal schepen gekeurd. Hulde aan al de harde werkers die met man en macht hun schip keuringklaar hebben gemaakt. Het resultaat was dat alle deelnemende wachtschepen aan het Nawaka 2006 goedgekeurd waren.

Maar let op keuring in 2006 hoeft niet te betekenen dat het schip in 2007 niet hoeft te worden gekeurd. In de regels is namelijk bepaald dat de langste periode tussen twee droge keuringen 5 jaar mag zijn. Dus is je schip na 2002 niet meer op het droge door de keurmeesters van Scouting gekeurd, dan moet er dus dit jaar een droge keuring plaatsvinden. Het certificaat geeft dit ook aan. Denk er ook aan dat een grote verbouwing van het schip reden is voor een herkeuring.

Als er nog vragen zijn kun je altijd een email sturen naar het adres teamwachtschepen@scouting.nl.

Ook kun je informatie vinden op de website van de werkgroep wachtschepen. Op de link keuringrayons staan de contactgegevens van de keurrayons.

Namens de werkgroep Wachtschepen,

Otto Jan Huising
Coördinator werkgroep wachtschepenTweetBericht geplaatst op: 9 november 2007