Bestuurssamenstelling RA4

Terug

Bestuurssamenstelling RA4Vorig jaar hebben we afscheid genomen van een drietal bestuursleden. In de admiraliteitsraad van november hebben we al aangegeven dat we in gesprek waren met enkele kandidaten, om samen een nieuw bestuur te vormen. Dat heeft er toe geleid dat er vijf kandidaten verkiesbaarzijn in de admiraliteitsraad van 13 maart.

Volgens de statuten wordt de voorzitter in functie gekozen, de overige leden als bestuurslid. De volgende personen stellen zich verkiesbaar:

Pieter Barnhoorn (Voorzitter)
Alex Langeveld
Leendert Vink
Wouter Jinssen
Wouter Versteegen

Verder zal Geert Slegtenhorst (penningmeester) per 13 maart aftreden en is Giel Zwinkels (lid) niet herkiesbaar in november.

In de bijlagen bij dit bericht vinden jullie de Scouting CV's van deze kandidaten net als een bericht waarin de visie van dit nieuw te vormen bestuur wordt weergegeven.

TweetBestuurssamenstelling RA4
Scouting CV Alex Langeveld
Scouting CV Leendert Vink
Scouting CV Pieter Barnhoorn
Scouting CV Wouter Jinssen
Scouting CV Wouter Versteegen
Bericht geplaatst op: 6 februari 2008