Nieuw: 25 november technische avond voor groepskeurmeesters

Terug

Nieuw: 25 november technische avond voor groepskeurmeesters Zoals reeds in de admiraliteitsraad is aangekondigd, willen wij jullie hierbij graag uitnodigen voor de eerste jaarlijkse informatieavond voor groepskeurmeesters op donderdagavond 25 november a.s. bij de van Woesik.

Deze avond is bedoeld voor de technische personen binnen de groepen: dit kunnen zowel leidingleden zijn als mensen van technische commissies. Met elkaar kijken we naar de veiligheidseisen van vletten en schouwen en wisselen we ervaringen uit op onderhoudsgebied.

Zie ook de bijgevoegde uitnodiging.

TweetUitnodiging Technische Avond 2010
Bericht geplaatst op: 9 november 2010