Vaarbewijs verplicht voor slepers

Terug

Vaarbewijs verplicht voor slepersN.a.v. een uitgedeelde boete door de KLPD (waterpolitie), heeft het bestuur samen met de NTC nog eens goed gekeken naar de regelgeving (vaarbewijsplicht) omtrent het varen met een sleep- of motorboot voor Scouting doeleinden. We zijn tot de volgende conclusie gekomen:

Dhr. Fobben van de KLPD (afdeling waterpolitie en destijds gesprekspartner van Scouting Nederland bij het opstellen van de ontheffing) zei het volgende:

Er zijn twee soorten regelgeving van kracht op het water:

* De Binnenschepenwet (BSW): zij schrijft de wetgeving voor typen scheepvaart voor (wat is verplicht om aan boord te hebben, hoofdstuk 4 Vaarbewijs)
* Het Binnenvaarts Politiereglement (BPR): zij regelt de voorrangsregels op het water (wie heeft voorrang, groot en/of klein schip) waarop zij van toepassing is

Artikel 16, lid 2c van de BSW is waar het allemaal om gaat. Het wel of niet moeten hebben van een klein vaarbewijs aan boord heeft niets te maken met het BPR (die regelt enkel de voorrang).

Scouting Nederland heeft destijds ('98-'99) een ontheffing voor het technische gedeelte van de BSW weten te verkrijgen voor de slepers*, die bij hun geregistreerd staan. Deze zeer uitgebreide en strenge technische keuring is normaliter verplicht voor sleepboten (alle soorten en maten) en dus is het goed om op de lijst te staan met je sleper*. Er wordt in de ontheffing helaas met geen woord gesproken over een ontheffing van de vaarbewijsplicht!! Kortom: klein vaarbewijs is verplicht aan boord van een sleper*! Voor het varen met motorschepen (anders dan sleep/duw boten) korter dan 15m is dus geen vaarbewijs verplicht! En ook niet de registratie bij Scouting Nederland van toepassing. Ga je slepen met zo'n motorboot (anders dan een sleep/duwboot) , dan val je in een hiaat in de wetgeving en kan je niets gebeuren. Krijg je toch een proces verbaal, dan kun je deze voor laten komen en aantonen (dmv foto's) dat het schip niet is uitgerust om te slepen en zodoende geen vaarbewjis nodig is.

In het kort komt het op het volgende neer:
* sleper*, geregistreerd bij Scouting Nederland: geen technische keuring vereist, wel klein vaarbewijs verplicht
* sleper*, niet geregistreerd bij Scouting Nederland: technische keuring vereist, wel klein vaarbewijs verplicht
* motorboot <15m, geregistreerd bij Scouting Nederland: uitschrijven bij Scouting Nederland als sleper*, geen klein vaarbewijs verplicht
* motorboot <15m, niet geregistreerd bij Scouting Nederland: geen klein vaarbewijs verplicht


Heb je naar aanleiding van bovenstaande vragen? mail deze dan aub naar mij dan zal ik proberen om ze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Giel Zwinkels
Voorzitter RNTC-RA4
* een sleper is een boot ingericht om te slepen, zie artikel 1, lid 1l van de BSW


TweetBinnenschepenwet
Bericht geplaatst op: 16 februari 2006